Hygienrutiner för att minska smittspridning av Covid-19


För din trygghet använder jag munskydd under behandlingen och du kan också ha det, om du önskar. Behandlingsrummet är stort och högt i tak som ger bra luftväxling. Det är gott om plats i väntrummet så att du kan hålla avstånd till andra. En extra paus är inlagd mellan varje kund för desinficering av kontaktytor på bänken, kortterminal, handtag och andra ytor i lokalen.  Engångspapper används på massagebänken och alla textilier byts mellan varje kund. 

Tvätta / sprita gärna händerna en extra gång när du kommer in. Handsprit finns lättillgängligt på flera ställen. Omboka eller avboka din tid vid minsta symptom på covid-19. Jag arbetar givetvis helt frisk och symptomfri.